Nguyễn Văn Đang 1 năm trước

Các loại lệnh chứng khoán MP,LO,ATC,ATO… trên sàn chứng khoán Việt Nam

Khi mới bắt đầu mua chứng khán thì có thể bạn sẽ rất rối vì có các loại lệnh chứng khoán để đặt mua và bán chứng khoán khác nhau. Và nhiều khi “ma trận” lệnh chứng khoán sẽ làm cho bạn nản khi mới bắt đầu bước chân vào con đường đầu tư.

Biết được những khó khăn của những người mới bắt đầu, Đang sẽ giới thiệu cho bạn những loại lệnh chứng khoán để mua bán trên sàn chứng khoán Việt Nam hiện nay.

Trước khi đi sâu vào bài viết này, bạn hãy trang bị cho mình một quyển sổ nhỏ để note những lệnh và công dụng của nó vào sổ để nhớ nhé. Vì bạn sẽ dễ quên nếu không note lại và đọc hàng ngày.

Thời gian đặt lệnh của các loại lệnh chứng khoán

Thời gian giao dịch các loại lệnh chứng khoán
Thời gian giao dịch của các lệnh chứng khoán (Nguồn: HSC.com.vn)

Lệnh giới hạn – LO

Lệnh giới hạn – Limit Order (LO): Là lệnh chỉ khớp trong mức giá giới hạn mà bạn đặt ra. Lệnh này sẽ khớp nếu có mức giá tốt hơn hoặc mức giá xác định khi bạn đặt mua, bán chứng khoán.

Lệnh LO chiếm 95% số lệnh được đặt trên sàn chứng khoán. Lệnh Lo sẽ có hiệu lực từ lúc bạn đặt lệnh cho đến khi bạn hủy lệnh.

Ví dụ để bạn hiểu hơn về lệnh LO: Bạn đặt mua cổ phiếu A với giá 30k với lệnh LO, khi trên sàn có người bán với mức giá 30.5k thì lệnh của bạn sẽ không được khớp vì giá đã quá giới hạn giá xác định bạn đặt. Còn nếu trên sàn xuất hiện người bán cổ phiếu A với giá 29k thì lệnh của bạn sẽ được khớp vì có giá tốt hơn giá xác định bạn đặt. Hoặc nếu xuất hiện người bán với giá 30k thì lệnh của bạn sẽ được khớp vì đó là mức giá xác định mà bạn đặt.

Lệnh giới hạn LO

Ở trên là hình ảnh giả định đặt lệnh giới hạn (LO) trong phiên khớp lệnh liên tục. Để Đang giải thích cho bạn hiểu về những số được đánh dấu ở trên:

  • Số 4: Là những mức giá bán tốt nhất đang được đặt bán nhưng chưa được khớp lệnh.
  • Số 5: là những lệnh mua với mức giá tốt nhất đang được đặt mua nhưng chưa khớp lệnh.
  • Số 1: Cột này được hiểu là thông tin khớp lệnh gần nhất mà thị trường đã khớp được.

Vì ở trên đặt lệnh mua 2000 cổ phiếu lệnh MP với giá 33.1 nên đã khớp lệnh với cột số 4 giá 1 là 33 (vì đây là giá tốt nhất). Vì vậy bạn có thể thấy sau khi đặt lệnh thì khối lượng bán ở giá 1 đã giảm từ 6,630 về 3,630 (giảm 2000 là do khớp lệnh với lệnh MP mà Đang giả định ở trên).

Lưu ý nhỏ: Chắc có bạn sẽ không hiểu vì sao lại không khớp ở cột bán với giá 3 vì nó cùng với giá 33.1 mà Đang đặt lệnh. Lúc này bạn hãy nhớ đến khái niệm của lệnh MP (Lệnh MP sẽ khớp với mức giá tốt hơn hoặc bằng với mức giá giới hạn mà bạn đặt), vì vậy khớp lệnh ở mức giá 1 là vì ở đó có giá tốt hơn giá bạn đặt giới hạn.

Lệnh giao dịch ở mức giá mở/đóng cửa – ATO/ATC

Lệnh giao dịch với mức giá mở cửa – ATO

Lệnh giao dịch với mức giá mở cửa – at the opening (ATO): Là lệnh giao dịch ở mức giá mở cửa. Lệnh này áp dụng cho phiên mở cửa thị trường tại sàn HOSE vào lúc 9h-9h15.

Lệnh ATO sẽ được nhập vào hệ thống trong thời gian khớp lệnh định kỳ để xác định giá mở cửa. Lệnh ATO sẽ được ưu tiên hơn lệnh LO và sẽ không có mức giá xác định. Khi đặt lệnh ATO thì bạn sẽ mua khi có mức giá mở cửa cho dù nó ở bất cứ giá nào.

Khi xác định được giá mở cửa xong thì những lệnh ATO chưa được thực hiện hoặc chưa thực hiện hết thì sẽ bị hủy bỏ.

Có thể bạn cũng quan tâm: Chỉ số P/E là gì? P/E là gì trong chứng khoán (Cách tính P/E chi tiết 2021)

Lệnh giao dịch với mức giá đóng cửa – ATC

Lệnh giao dịch với mức giá đóng cửa – at the closed (ATC) cũng giống với lệnh ATO nhưng nó chỉ được giao dịch vào phiên giao dịch định kỳ xác định giá đóng cửa.

Ví dụ về lệnh ATO và ATC:

Cổ phiếu A với giá tham chiếu là 6000 đồng. Lệnh đặt theo thứ tự lệnh LO (6000), lệnh ATO (ATC) và lệnh đặt mua.

lenh atc va ato

 

  • Kết quả khớp lệnh:

Giá khớp: 6000

Khối lượng khớp : 13000 (trong đó khớp lệnh ATO (ATC) là 10000 và lệnh bán LO là 3000)

Lệnh ATO (ATC) được ưu tiên trước nhất vì vậy lệnh ATC(ATC) đã khớp hết, còn lệnh bán LO bị khớp sau nên không khớp đủ khối lượng.

Lệnh thị trường – MP

Lệnh thị trường – Market Price (MP): Là lệnh mua bán tại mức giá thấp nhất và cao nhất trên thị trường. Khi bạn đặt lệnh mua MP thì nó ngay lập tức sẽ được khớp lệnh với giá bán thấp nhất thị trường. Còn lệnh bán sẽ được khớp với giá mua cao nhất thị trường.

Lệnh thị trường – MP chỉ được đặt ở những cổ phiếu được niêm yết trên HOSE

Khi lệnh MP được khớp nhưng vẫn chưa đủ khối lượng thì nó sẽ được xem là lệnh mua LO với giá cao hơn 1 đơn vị hoặc bán LO với giá thấp hơn 1 đơn vị yết giá so với mức giá trước đó.

Ví dụ về lệnh MP

Lệnh MP trong mua bán chứng khoán
Các loại lệnh chứng khoán: Lệnh MP

Ở ảnh trên bạn sẽ dễ dàng thấy kết quả khớp lệnh sau khi đặt mua cổ phiếu AAA với khối lượng là 10.000 cổ phiếu là: 5.630 cổ phiếu giá 33, 2.100 cổ phiếu giá 33.05 và 2.270 cổ phiếu giá 33.1.

Vì khi đặt lệnh mua MP ban đầu ở mức giá tốt nhất là 33 chưa khớp hết khối lượng cổ phiếu đặt mua nên sẽ được xem là lệnh mua LO với giá cao hơn 1 đơn vị. Có nghĩa là khi mua tại giá 1 thì không đủ khối lượng sẽ tự động mua ở giá 2 (vì giá 2 là giá tốt thứ 2 thị trường) và 3.

Lệnh MP chỉ được sử dụng với tỷ lệ khoảng 1% trên thị trường. Vì vậy bạn không cần phải nhớ nó trừ khi bạn muốn mua ở mức giá thấp nhất và bán ở mức giá cao nhất.

Lệnh thị trường giới hạn – MTL

Lệnh thị trường giới hạn – MTL: Là loại lệnh mua/bán tại mức giá thấp nhất/cao nhất trên thị trường. Khi đặt lệnh mua MTL thì sẽ ngay lập tức khớp với giá bán thấp nhất trên thị trường, lệnh bán thì ngược lại.

Khi lệnh MTL không được khớp hết thì nó sẽ được xem là lệnh mua/ bán giới hạn (LO)với giá cao hơn/thấp hơn 1 đơn vị yết giá trên thị trường với giao dịch trước đó.

Lệnh MTL chỉ được đặt trên những cổ phiếu được niêm yết trên sàn HNX và giống với lệnh LO tại sàn HOSE.

Ví dụ về lệnh MTL:

Các lệnh trên sàn chứng khoán Việt Nam
Các loại lệnh chứng khoán: Lệnh MTL

Ở ảnh trên bạn có thể nhìn thấy kết quả Khớp lệnh sau khi đặt Lệnh Mua 3.000 cổ phiếu AGM giá MTL sẽ là: 2.400 cổ phiếu giá 9,95. Phần dư còn lại 3.000 – 2.400 = 600 cổ phiếu AGM do tính chất của Lệnh MTL sẽ chuyển thành Lệnh Mua LO ở mức Giá Trần 9,95 như trên hình.

Tuy nhiên thay vì phần còn lại không khớp đủ thì chuyển thành lệnh giới hạn LO với bước giá tiếp theo thì lệnh MTL sẽ chuyển thành lệnh LO với mức giá giữ nguyên. Vì ở trên đang là giá trần nên bạn sẽ không thấy được sự khác biệt.

Lệnh thị trường khớp toàn bộ hoặc hủy – MOK

Lệnh thị trương khớp toàn bộ hoặc hủy – MOK: Là lệnh thị trường nếu không khớp được toàn bộ khối lượng cổ phiếu đặt mua, bán thì sẽ bị hủy.

Lệnh này chỉ đặt được ở những cổ phiếu trên sàn HNX.

Lệnh thị trường tương đối giống với lệnh MP. Khi đặt lệnh thì sẽ ngay lập tức khớp với giá mua/bán tốt nhất trên thị trường (nếu mua bằng lệnh MOK thì sẽ khớp lệnh với bên bán giá 1, còn bán thì ngược lại).

Thay vì giống như lệnh MTL và MP nếu không khớp hết thì sẽ chuyển thành lệnh giới hạn LO. Nhưng lệnh MOK nếu không khớp hết khối lượng thì sẽ bị hủy, bạn sẽ không khớp lệnh được nếu bên khác không đối ứng với khối lượng mà bạn đặt.

Ví dụ về lệnh MOK:

Cách đặt lệnh MOK trong chứng khoán
Các lệnh chứng khoán: Ví dụ lệnh MOK

Như trên bạn có thể thấy mình đang giả định 1 lệnh mua cổ phiếu AGM với khối lượng là 3.000 cổ phiếu với giá MOK. Vì bên bán ở giá 1 chỉ có khối lượng là 2.400 cổ phiếu (không đủ số lượng 3.000 mà mình đặt mua) nên lệnh đã bị hủy và bảng giá khớp lệnh không thay đổi.

Lệnh thị trường khớp và hủy – MAK

Lệnh thị trường khớp và hủy – MAK: Là lệnh thị trường có thể thực hiện toàn bộ khối lượng hoặc một phần. Nếu sau khi khớp lệnh mà vẫn còn dư thì không chuyển thành lệnh LO giống MP mà phần còn dư sẽ bị hủy ngay sau khi khớp lệnh.

Lệnh thị MAK cũng chỉ dùng trong những cổ phiếu được niêm yết trên sàn HNX. Không dùng được ở những cổ phiếu trên sàn HOSE.

Vì lệnh MAK khá giống với các lệnh trên nên mình sẽ không lấy ví dụ minh họa.

Lệnh khớp lệnh sau giờ – PLO

Lệnh khớp lệnh sau giờ – Post Limit Order: Là lệnh mua hoặc bán chứng khoán với mức giá đóng cửa trong sau khi kết thúc phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa. Lệnh PLO sẽ được khớp ngay nếu có lệnh khác đối ứng với lệnh đặt của bạn.

Khi không xác định được giá thực hiện lệnh thì lệnh PLO sẽ bị hủy khỏi hệ thống của sàn chứng khoán. Vì lệnh này khá ít nhà đầu tư dùng nên mình chỉ nói sơ qua cho bạn hiểu cơ bản về nó.

Lưu ý: Lệnh PLO sẽ không thể hủy và chỉnh sửa nếu bạn đã đặt lệnh. Vì vậy bạn hãy cân nhắc trước khi đặt lệnh này nhé

Lời kết

Như vậy bạn đã biết các loại lệnh chứng khoán trên sàn chứng khoán. Ban đầu bạn sẽ thấy khó hiểu nhưng nếu bạn thực hành mua bán bằng các loại lệnh chứng khoán trên nhiều thì bạn sẽ hiểu rõ hơn về nó.

Ngoài ra bạn nên đọc những bài viết trong series đầu tư để đầu tư một cách an toàn và hạn chế thua lỗ nhé. Bạn có thể tham khảo những bài sau:

Những ý kiến của bạn sau khi đọc xong bài viết sẽ rất tuyệt vời. Hãy để lại ý kiến của bạn để cùng nhau học tập và trao đổi nhé. Những ý kiến của bạn sẽ rất quan trọng với Đang đó!

30 lượt xem | 0 Bình luận
Xin chào! Tôi là Đang, kẻ đứng sau blog này. Tôi viết blog partime, hướng dẫn bạn cách kỹ quản lý tài chính cá nhân & đầu tư chuyên nghiệp. Bạn cũng có thể kết nối với Đang qua FacebookTwitter.Thị trường coin
https://dangdenroi.com
Bitcoin | BTC
https://dangdenroi.com
Ethereum | ETH
https://dangdenroi.com
Tether | USDT
https://dangdenroi.com
Dogecoin | DOGE
https://dangdenroi.com
Solana | SOL

Bình luận gần đây

https://dangdenroi.com
Nguyễn Văn Đang 1 năm trước
Bạn có thể nhắn tin qua facebook với mình để mình có thể hỗ trợ nhé. Facebook mình là https://facebook.com/famodang...
https://dangdenroi.com
Lam van teo 1 năm trước
Quen so tai khoan vietcombank nho gui lai stk duoc khong...
https://dangdenroi.com
Nguyễn Văn Đang 1 năm trước
Dạ em cám ơn thầy rất nhiều...
https://dangdenroi.com
Tuad 1 năm trước
Bloger rất thú vị!^^...
https://dangdenroi.com
Nguyễn Văn Đang 1 năm trước
Viết blog kiếm tiền rồi quản lý thôi :))), mình thấy blog bạn cũng ok mà. Bạn biết blog mình qua đâu vậy nhỉ?...
https://dangdenroi.com
Lê Lâm Anh 1 năm trước
em còn chả có tiền để quản lí, buồn lắm....
# 3 lỗi cơ bản khi quản lý tài chính# 50/20/30# 6 chiếc lọ# bảng giá chứng khoán# cách đọc bảng giá chứng khoán# cách tiết kiệm tiền cho sinh viên# Cách tính chỉ số EPS# Chỉ số EPS# Chỉ số EPS là gì# Chỉ số P/E# Chỉ số P/E là gì# chiết khấu dòng cổ tức# chiết khấu dòng tiền# chứng chỉ quỹ# chứng khoán# chứng khoán cho người mới# Chứng khoán có dễ không# chứng khoán phái sinh# cổ phiếu# coins# đầu tư# đầu tư bất động sản# Đầu tư chứng khoán# đầu tư trái phiếu có an toàn không?# đầu tư vào bản thân# dcf# định giá# Định giá cổ phiếu# Định giá cổ phiếu online# discounted cash flow# đọc bảng giá chứng khoán# eps# finhay# forex# giữ tiền# hiệu quả# kakeibo# kiếm tiền# kiếm tiền online# kiếm tiền online bền vững# Lệnh# Lệnh ATC# Lệnh ATO# Lệnh LO# Lệnh MP# lừa đảo tài chính# mở tài khoản chứng khoán online# mở thẻ ghi nợ# mở thẻ tín dụng# mở thẻ vietcombank# mua bán coin# nghề tay trái# P/E trong chứng khoán# quản lý tài chính# quản lý tài chính cá nhân# Sàn MEXC# tài chính# tài chính cá nhân# tạo tài khoản sàn MEXC# thẻ ghi nợ# thẻ tín dụng# thu nhập thụ động# tiết kiệm# tiết kiệm tiền# tiết kiệm tiền hiệu quả# trái phiếu# trái phiếu có tài sản đảm bảo# trái phiếu không có tài sản đảm bảo# Trái phiếu là gì# vps